Henvisning

Henvisningsservice og samarbejde

Vi tilbyder udelukkende services, der er relateret til vores specialområder. Dette giver en tryghed til dyreejerne og jer som henvisende dyrlæger, da vi kun laver det vi er gode til, og klienterne vender retur til jer, for øvrige dyrlægebehov.

Ved henvisninger bedes I sende patientjournal/epikrise, evt. fotos, røntgenbilleder eller komplette CT-scanninger til denne mail:

henvisning@specialistdyrehospitalet.dk

Klienten bedes kontakte os telefonisk på:

Tlf. +45 45 80 00 90

I vil som henvisende dyrlæge modtage besked fra os, med resultat af undersøgelsen og evt. behandling.

 

Teamet hos Specialistdyrehospitalet rådgiver gerne om sager på baggrund af oplysninger givet til os.

Denne rådgivning bør dog ikke betragtes som et alternativ til henvisning.

Hvis rådgivning er baseret på fortolkning af digitale billeder, skal du være opmærksom på, at visuel information kan gå tabt på grund af komprimering af billederne eller brug af andre filtyper end DICOM, og dette kan føre til en fejl i vores fortolkning af billederne.

Angiv venligst billeder i DICOM-format, hvor det er muligt.

For kliniske fotografier yder vi gerne råd på grundlag af de foreliggende oplysninger, men en fuldstændig diagnose og behandlingsplan kan først gives, når patienten er blevet henvist, hvilket giver os mulighed for at få en fuldstændig anamnese og udføre en klinisk undersøgelse samt de undersøgelser som skønnes nødvendigt.

Den af vores dyrlæger som er ansvarlig for henvisningssagen, forbeholder sig retten til at rådgive og diagnosticere ud fra patientens kliniske historie, den kliniske undersøgelse og evt. yderligere undersøgelser.

Specialistdyrehospitalet påtager sig intet ansvar for behandlingsbeslutninger baseret på vores fortolkning af billeder alene eller uformel rådgivning, vi har givet i mangel af henvisning.

Sidebar


Følg med på Instagram

✨ Dyrenes Beskyttelse har stort fokus på at belyse og oplyse om sundhedsstatus på de fladsnudede hunderacer, såsom mops, fransk bulldog og shih tzu 🐶
Vores øjenspecialist Ann Strøm er i den forbindelse blevet interviewet til en artikel som særligt fokuserer på, hvor udsatte disse racer er for øjenskader og øjensygdomme 👁

Se artiklen på Dyrenes Beskyttelse’s hjemmeside 📱
👁️🔬 VI STILLER SKARPT PÅ GRÅ STÆR 🔬👁️
Vi har i dag besøgt Øjenafdelingen på Glostrup Hospital og fulgt deres dygtige personale, gennem en spændende dag med operationer for grå stær på 2 benede patienter ⭐️

Se mere på Instagram

Samarbejdspartnere