Henvisning

Henvisningsservice og samarbejde

Vi tilbyder udelukkende services, der er relateret til vores specialområder. Dette giver en tryghed til dyreejerne og jer som henvisende dyrlæger, da vi kun laver det vi er gode til, og klienterne vender retur til jer, for øvrige dyrlægebehov.

Ved henvisninger bedes I sende patientjournal/epikrise, evt. fotos, røntgenbilleder eller komplette CT-scanninger til denne mail:

henvisning@specialistdyrehospitalet.dk

Klienten bedes kontakte os telefonisk på:

Tlf. +45 45 80 00 90

I vil som henvisende dyrlæge modtage besked fra os, med resultat af undersøgelsen og evt. behandling.

 

Teamet hos Specialistdyrehospitalet rådgiver gerne om sager på baggrund af oplysninger givet til os.

Denne rådgivning bør dog ikke betragtes som et alternativ til henvisning.

Hvis rådgivning er baseret på fortolkning af digitale billeder, skal du være opmærksom på, at visuel information kan gå tabt på grund af komprimering af billederne eller brug af andre filtyper end DICOM, og dette kan føre til en fejl i vores fortolkning af billederne.

Angiv venligst billeder i DICOM-format, hvor det er muligt.

For kliniske fotografier yder vi gerne råd på grundlag af de foreliggende oplysninger, men en fuldstændig diagnose og behandlingsplan kan først gives, når patienten er blevet henvist, hvilket giver os mulighed for at få en fuldstændig anamnese og udføre en klinisk undersøgelse samt de undersøgelser som skønnes nødvendigt.

Den af vores dyrlæger som er ansvarlig for henvisningssagen, forbeholder sig retten til at rådgive og diagnosticere ud fra patientens kliniske historie, den kliniske undersøgelse og evt. yderligere undersøgelser.

Specialistdyrehospitalet påtager sig intet ansvar for behandlingsbeslutninger baseret på vores fortolkning af billeder alene eller uformel rådgivning, vi har givet i mangel af henvisning.

Sidebar


Følg med på Instagram

👁️🔬 VI STILLER SKARPT PÅ GRÅ STÆR 🔬👁️
Vi har i dag besøgt Øjenafdelingen på Glostrup Hospital og fulgt deres dygtige personale, gennem en spændende dag med operationer for grå stær på 2 benede patienter ⭐️
Få tider tilbage! 🦷 Book nu, hvis du vil nå at sikre din hund eller kat, en gratis tandundersøgelse ⭐️🐶🐱⏳
⭐️ PRÆSENTATION AF VORES TAND- OG KÆBESPECIALIST ⭐️
 
Peter Strøm er vores specialist i tand- og kæbesygdomme hos dyr 🦷
 
Peter er uddannet dyrlæge ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole i 2010 🩺 Han har efterfølgende taget residency ved Dentistry and Oral Surgery Service på University of California🇺🇸, UC Davis, som er et af de førende universiteter indenfor veterinærmedicin. Han har opnået både dansk, svensk, europæisk og amerikansk specialiststatus i (EVDC/AVDC)✨
 
Peter’s faglige interesser er blandt andet avanceret tand- kæbe- og ansigtskirurgi, endodonti, prosthodonti, ortodonti samt almene tandundersøgelser og tandbehandlinger 🦷
Peter er bland andet også Chair af EVDC Credential Committee og underviser og forelæser i flere steder i Europa 📚
 
Peter arbejder udelukkende med tand- kæbe- og ansigtspatienter og udfører bl.a. behandling/operation for disse lidelser:
 
🦷 Fejlstillede tænder
🦷 Tandfrakturer
🦷 BOAS operation (Brachycephalic Obstructiv Airway Syndrom)
🦷 Periodontalkirurgi 
🦷 Ganedefekt
🦷 Kæbeledproblemer
🦷 Kæbe rekonstruktion 
🦷 Kirurgisk fjernelse af tænder
🦷 Oral cancer
🦷 Læbe- gane- næsespalte
🦷 Ansigtskirurgi af andre medfødte lidelser
🦷 Stamcelleterapi af orale lidelser hos kat
 
Hvis du ønsker at henvise eller diskutere en patient med Peter, kan vi kontaktes på: 
📞 45 80 00 90
💻 henvisning@specialistdyrehospitalet.dk

Se mere på Instagram

Samarbejdspartnere