Øjenlidelser Kat

Øjenlidelser

 

 • Dermoid

Et dermoid er et vævsstykke som minder om hud, der fejlagtigt er lokaliseret på hornhinden, bindehinden i øjet eller i øjenlågskanten. Da der er tale om noget der ligner hud, ser man ofte at der på dermoidet vokser hår/pels. Et dermoid kan give irritation af øjet. Behandlingen er operativ fjernelse.

 

 • Distichiasis, ektopiske cilier (fejlplacerede øjenhår)

Fejlplacerede øjenhår er meget generende, da de konstant vil irritere øjet. De kan også være grunden til at der opstår hornhindesår. Man kan opleve at symptomerne kommer i perioder, da håret sagtens kan falde af eller knække. Men så snart de vokser ud igen, vil man opleve at generne kommer tilbage. Behandlingen er operativ, her kan man bl.a. frysebehandle hårsækkene.

 

 • Ektropion (udadkrængende øjenlåg)

Når øjenlåget krænger udad blottes en større eller mindre del af øjenslimhinden, og man ser derfor øjne der ’hænger’. Nogle vil ikke være generet af denne lidelse, mens andre kan have problemer grundet den manglende beskyttelse fra øjenlåget. Ektropion kan give anledning til øjenbetændelse, da der kan samle sig støvpartikler og snavs i slimhinden, derudover kan der ses irritation af øjet, da tårevæsken ikke fordeles ordentligt over øjet grundet inkomplet blinkefunktion.

Behandlingen for ektropion er oftest operativ.

 

 • Entropion (indadkrængende øjenlåg)

Denne lidelse fører ofte ubehag og smerte med sig. Når øjenlågene krænger indad, er det ikke kun slimhinden der er i berøring med hornhinden, men også hud og hår. Den konstante irritation giver anledning til hornhindesår, og risikoen for arvævsdannelse på øjet øges over tid. Behandlingen for entropion er oftest operativ.

 

 • Fremmedlegeme i øjet

Et fremmedlegeme i øjet kan for eksempel være strå, sandkorn, en torn og lignende. Det er vigtigt at få dyret tilset af en dyrlæge tidligt, da man ellers kan risikere at fremmedlegemet vandrer længere ind i øjet og laver mere skade. Sidder fremmedlegemet overfladisk, kan man i nogle tilfælde fjerne det i lokalbedøvelse. Sidder det dybere er det nødvendigt at fjerne det under operationsmikroskop i narkose.

 

 • Glaukom (grøn stær)

Dette er en tilstand hvor trykket i øjet er for højt. Det er en tilstand der skal tages meget seriøst samt skal tilses hurtigst muligt. Det er forbundet med voldsom ubehag og mennesker beskriver at det giver migrænelignende smerter. Ubehandlet er glaukom skyld i permanent blindhed. Behandlingen af glaukom afhænger af hvor længe det har stået på og hvorfor tilstanden er opstået.

 

 • Katarakt (grå stær)

Katarakt, eller grå stær i linsen, er en sygdom i øjets linse, der medfører uklarhed i linsen. Denne uklarhed kan være lille, eller den kan være mere udbredt med grålige/hvidlige områder, der omfatter hele linsen og dermed gør katten blind. Nogle karakter ændrer sig ikke, imens andre forværres over tid og medfører synsnedsættelse eller komplet blindhed.

Der er flere årsager til grå stær hos kat – blandt andet kan det være arveligt eller sekundært til systemiske sygdomme som for eksempel sukkersyge.

Hvordan behandles katarakt

Der findes ingen veldokumenteret medicinsk behandling, der kan forsinke, forhindre eller reversere udviklingen af katarakt. Kirurgisk behandling er derfor den eneste behandling, der kan give et blindt dyr synet tilbage.

Det er imidlertid vigtigt at igangsætte behandling af følgesygdomme, der kan opstå sekundært til katarakt (inflammation og eventuelt trykændring i øjet). Fremskredne katarakter medfører altid inflammation, og dette kræver behandling for at undgå smerter i øjet eller andre komplikationer, der gør, at katten ikke kan opereres.

Hvornår skal min kat tilses af en øjendyrlæge?

Din kat bør tilses af en øjendyrlæge, så snart der opstår mistanke om, eller du eller din veterinær, har set tegn på katarakt. Tidlig øjenundersøgelse udført af en øjenspecialist er alfa og omega for, om din kat kan blive behandlet med succes. Selvom din kat endnu ikke er synspåvirket, er det stadig vigtigt at få dens øjne undersøgt af en øjendyrlæge, så anti-inflammatorisk behandling kan startes rettidigt, og operation planlægges, før katten har fået komplikationer.

Kan min kat opereres for katarakt?

For at vurdere om din kat kan blive katarakt-opereret, skal øjenspecialisten udføre en grundig øjenundersøgelse for at se, om det er sikkert, at din kat kommer i narkose. I modsætning til mennesker, der katarakt-opereres, skal din kat i narkose. Derudover testes blod og urin samt nethindefunktionen via elektroretinogram (ERG) og strukturerne bagom linsen undersøges for unormale fund via ultralyd.

Der udføres test for at se, om din kat har øget risiko for at udvikle trykproblemer i øjet eller har andre øjenproblemer, der skal behandles, før den kan opereres i linsen. Derudover er det vigtigt, at katten tolererer krave om halsen, medicin i munden og øjendråber. Har katten svært ved dette, kan man træne med saltvandsdråber og krave forinden.

Hvordan foregår katarakt-operationen?

Dyret indlægges på dagen for selve operationen. Katten skal være fastet efter aftale med dyrlægen. Får katten medicin, aftales det med dyrlægen, om den skal have sin medicin om morgenen eller ej. Medbring alt medicin, katten kan have brug for, hvis der er tale om andre sygdomme (har katten sukkersyge, er det vigtigt at have medicin og sprøjter og med).

Operationen foregår i fuld narkose, og dyret overvåges nøje under narkosen for væskemangel osv. Operationen foretages under et special øjenmikroskop med mikrokirurgisk udstyr og en specialiseret ultralydsmaskine, der skånsomt hjælper med at dele kataraktet i småstykker, der kan aspireres ud via en tynd slange. Er linsekapsel ellers intakt sættes en kunstig linse i og øjet lukkes med hårfine tråde. Med den nyeste teknik kan denne operation udføres via en få mm lille port.

Det tager som regel en times tid for en ukompliceret katarakt operation, og er der katarakt i begge øjne, opereres de begge typisk under samme narkose. Selve narkosen, fra katten får den første medicin til den er helt kvik igen, tager typisk flere timer, og vi sender først patienten hjem, når den er frisk, og kan gå og stå selv uden problemer. Efter narkosen kan katten være træt, og skal typisk kun spise halvdelen af dens normale foderration, da maven lige skal i gang igen. Typisk kan patienten gå hjem samme eftermiddag, og skal tilbage til kontrol næste morgen. I nogen tilfælde skal patienten overnatte på hospitalet.

Hvad sker der efter operationen?

De første 3 uger efter operationen er katten behandlingskrævende. Oftest er behandlingen mest intensiv den første nat efter operationen samt den første uge efter operationen, hvorefter medicinen trappes ned, hvis katten heler, som den skal. Der er typisk kontrolbesøg dagen efter operationen, en uge efter operationen, 3 og 6 uger efter operationen og 4-6 måneder efter operationen. Derefter er der typisk en årlig eller halvårlig kontrol.

Kontrolintervallet kan være kortere, hvis katten har haft komplikationer, eller har andre øjenproblemer, der skal monitoreres. De fleste katte med ukomplicerede katarakt-operationer trappes ned i deres medicin, men skal have en anti-inflammatorisk øjendråbe resten af livet, da alle katarakt-opererede hunde har risiko for at få inflammation i øjet.

Mulige komplikationer

Som ved alle andre operationer er der risici. Efter en grå stær operation er der bl.a. risiko for glaukom (højt tryk), infektion og regnbuehindebetændelse.

Hvor stor succesrate er der ved kataraktoperation af hund?

Vi vurderer katten ved undersøgelsen før operation, og giver dig besked, om din kat er en god kandidat til katarakt operation. Hvis katten er en god kandidat til katarakt operation, er der typisk en god chance for et godt funktionelt syn efter operationen, og at der kræves minimal medicinering efter, de har helet fra operationen. Sættes en kunstig linse i, får katten som regel sit normale syn igen.

 

 • Kornea sekvester

Et kornea sekvester er en samling af døde celler på hornhinden, som kan bestå af et større eller mindre område. Der kan være forskel på hvor dybt i hornhinden det ligger, og kan derfor være årsag til at der kan gå hul på øjet. Sekvestret har en brunlig/sort farve og er ofte forbundet med ubehag og smerte. Den specifikke årsag til at en kat udvikler et kornea sekvester er uvist, dog mener man at katte med tørre øjne, herpes, fejlplacerede øjenhår og/eller indadkrængende øjenlåg er mere udsatte. Behandlingen består i at fjerne sekvestret og eventuelt stabilisere øjet ved transposition af rask hornhinde og/eller slimhinde til det udsatte område.

 

 • Kornea ulcus (hornhindesår)

Hornhindesår kan opstå af flere forskellige årsager bl.a. traume, herpes, entropion (indadkrængende øjenlåg), fremmedlegeme i øjet og nedsat tåreproduktion. Det er vigtigt at få øjet undersøgt grundigt for at finde årsagen til at såret er opstået.

Den gennemsnitlige hornhinde på katte er under 1mm tyk. Der skal ikke meget skade til, før at øjet kan sprække og derfor er det vigtigt at få en hornhindeskade undersøgt hurtigst muligt.

Symptomer på hornhindesår kan være rødme samt flåd fra øjet, smerte (missen med øjet) og kløen i øjet.

 

 • Problemer med tårekanalen

I den indvendige øjenkrog sidder åbningerne til tårekanalen, som ender i næsehulen. Tårekanalen fører tårevæske væk fra øjet. Af forskellige grunde kan denne funktion være nedsat, og dette resulterer som regel i løbende øjne. Behandlingen afhænger af hvad årsagen til den nedsatte funktion af tårekanalen er.

 

 • Uveitis (regnbuehindebetændelse)

Uveitis er en inflammatorisk tilstand i den del af øjet som kaldes uvea, det indbefatter iris (regnbuehinden), corpus ciliare (strålelegemet) og chorioridea (årehinden).

Uveitis kan skyldes systemiske sygdomme eller infektioner, lokale sygdomme i øjet eller traume. Lidelsen er smertefuld og symptomer kan være tåreflåd, rødme i bindehinden, øget lysfølsomhed og derudover ændret almenbefindende. Hvis betændelsestilstanden påvirker dræningen af øjet, kan en alvorlig komplikation som forhøjet tryk i øjet (glaukom) udvikle sig. Uveitis kan forekomme hos alle hunde uafhængig af alder, race og køn.

 

 • Øjenbetændelse

Der kan være mange årsager til en øjenbetændelse. For at behandle øjenbetændelsen korrekt, er det derfor nødvendigt at finde ud af hvad der forårsager den. Det kan både være udefrakommende årsager såsom støvpartikler, fremmedlegemer og bakteriel- eller viral infektion, men en øjenbetændelse kan også være forårsaget af andre tilstande i dyret såsom allergi, fejlplacerede øjenhår, entropion/ektropion og skader på hornhinden. Det er vigtigt at behandle den bagvedliggende årsag.

Øjenbetændelse hos kat skyldes ofte en infektion, bl.a. ses hyppigt:

  • Herpes
  • Chlamydia

Behandlingen afhænger af årsagen, og kan bl.a. bestå af øjendråber eller -salver, samt eventuelt behandling i form af tabletter.

 

 • Øjenlågstumorer

Tumorer opstår som følge af ukontrollerbar celledeling af en bestemt celletype. Hos kat er det ikke ualmindeligt at se aggressive tumorer ved øjenlågene. Alt efter hvordan tumoren sidder, kan de give lokal irritation, øget tåreflåd, hyppig blinken og rødme i øjenslimhinden. Berører tumoren øjet, kan der opstår hornhindesår.

Man fjerner tumoren kirurgisk, hvor man i tillæg kan benytte kryobehandling, altså frysning af området.

For at få vished om hvilken form for tumor der er tale om, anbefaler vi altid at sende den til undersøgelse på et eksternt laboratorie.

 

 

 

 

Sidebar


Følg med på Instagram

👁️ KOLLEKTIV ØJENLYSNING 👁️
Vi afholder kollektiv øjenlysning i december, ring allerede nu for at sikre dig en tid ☎️
⭐️ PRÆSENTATION AF VORES TAND- OG KÆBESPECIALIST ⭐️
 
Peter Strøm er vores specialist i tand- og kæbesygdomme hos dyr 🦷
 
Peter er uddannet dyrlæge ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole i 2010 🩺 Han har efterfølgende taget residency ved Dentistry and Oral Surgery Service på University of California🇺🇸, UC Davis, som er et af de førende universiteter indenfor veterinærmedicin. Han har opnået både dansk, svensk, europæisk og amerikansk specialiststatus i (EVDC/AVDC)✨
 
Peter’s faglige interesser er blandt andet avanceret tand- kæbe- og ansigtskirurgi, endodonti, prosthodonti, ortodonti samt almene tandundersøgelser og tandbehandlinger 🦷
Peter er bland andet også Chair af EVDC Credential Committee og underviser og forelæser i flere steder i Europa 📚
 
Peter arbejder udelukkende med tand- kæbe- og ansigtspatienter og udfører bl.a. behandling/operation for disse lidelser:
 
🦷 Fejlstillede tænder
🦷 Tandfrakturer
🦷 BOAS operation (Brachycephalic Obstructiv Airway Syndrom)
🦷 Periodontalkirurgi 
🦷 Ganedefekt
🦷 Kæbeledproblemer
🦷 Kæbe rekonstruktion 
🦷 Kirurgisk fjernelse af tænder
🦷 Oral cancer
🦷 Læbe- gane- næsespalte
🦷 Ansigtskirurgi af andre medfødte lidelser
🦷 Stamcelleterapi af orale lidelser hos kat
 
Hvis du ønsker at henvise eller diskutere en patient med Peter, kan vi kontaktes på: 
📞 45 80 00 90
💻 henvisning@specialistdyrehospitalet.dk
⭐️ PRÆSENTATION AF VORES ØJENSPECIALIST ⭐️
 
Ann Strøm er vores specialist i øjensygdomme og øjenkirurgi hos dyr 👁️
 
Ann er uddannet dyrlæge ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole i 2010 🩺 Hun har efterfølgende gennemført en specialistuddannelse indenfor oftalmologi på et af verdens førende veterinæruniversiteter i USA 🇺🇸(VMTH UC Davis, Californien), og er i dag Danmark’s eneste internationale øjenspecialist (ACVO). ✨
 
Ann’s store faglige passioner er avanceret samt almen øjenkirurgi og behandling af medicinske øjensygdomme. 👁️ 
Ann har været medlem af ECVO Scientific Committee og været formand for Dansk Selskab for Veterinær Oftalmologi. Hun underviser og forelæser i øjen- sygdomme og kirurgi. 📚
 
Ann arbejder udelukkende med øjenpatienter og udfører bl.a. behandling/operationer for lidelserne:
 
👁️ SCCED/Spontaneous Chronic Corneal Epithelial Defect
👁️ Katarakt/Grå stær
👁️ Cherry-eye
👁️ Entropion
👁️ Ektropion
👁️ Glaukom/Grøn stær
👁️ Uveitis/regnbuehindebetændelse
👁️ Episcleritis
👁️ Dermoid
👁️ Linseluxation
👁️ Hornhindesår
👁️ Fejlstillede øjenhår
👁️ KCS/Tørre øjne
👁️ Øjenskader/traumer 
👁️ Avlsundersøgelser
 
Hvis du ønsker at henvise eller diskutere en patient med Ann, kan vi kontaktes på:
📞 45 80 00 90
💻 henvisning@specialistdyrehospitalet.dk

Se mere på Instagram

Samarbejdspartnere