Øjenlidelser – Kanin

Øjenlidelser Kanin

 

  • Kornea ulcus (hornhindesår)

Hornhindesår kan opstå af flere forskellige årsager bl.a. traume, entropion (indadkrængende øjenlåg), fremmedlegeme i øjet og nedsat tåreproduktion. Det er vigtigt at få øjet undersøgt grundigt for at finde årsagen til at såret er opstået.

Den gennemsnitlige hornhinde på kaninen er under 1mm tyk. Der skal ikke meget skade til, før at øjet kan sprække og derfor er det vigtigt at få en hornhindeskade undersøgt hurtigst muligt.

Symptomer på hornhindesår kan være rødme samt flåd fra øjet, smerte (missen med øjet) og kløen i øjet.

 

  • Dermoid

Et dermoid er et vævsstykke som minder om hud, der fejlagtigt er lokaliseret på hornhinden, bindehinden i øjet eller i øjenlågskanten. Da der er tale om noget der ligner hud, ser man ofte at der på dermoidet vokser hår/pels. Et dermoid kan give irritation af øjet. Behandlingen er operativ fjernelse.

 

  • Fremmedlegeme i øjet

Et fremmedlegeme i øjet kan for eksempel være strå, sandkorn, en torn og lignende. Det er vigtigt at få dyret tilset af en dyrlæge tidligt, da man ellers kan risikere at fremmedlegemet vandrer længere ind i øjet og laver mere skade. Sidder fremmedlegemet overfladisk, kan man i nogle tilfælde fjerne det i lokalbedøvelse. Sidder det dybere er det nødvendigt at fjerne det under operationsmikroskop i narkose.

 

  • Glaukom (grøn stær)

Dette er en tilstand hvor trykket i øjet er for højt. Det er en tilstand der skal tages meget seriøst samt skal tilses hurtigst muligt. Det er forbundet med voldsom ubehag og mennesker beskriver at det giver migrænelignende smerter. Ubehandlet er glaukom skyld i permanent blindhed. Behandlingen af glaukom afhænger af hvor længe det har stået på og hvorfor tilstanden er opstået.

 

  • Katarakt (grå stær)

Katarakt, eller grå stær i linsen, er en sygdom i øjets linse, der medfører uklarhed i linsen. Denne uklarhed kan være lille, eller den kan være mere udbredt med grålige/hvidlige områder, der omfatter hele linsen og dermed gør kaninen blind. Nogle katarakter ændrer sig ikke, imens andre forværres over tid og medfører synsnedsættelse eller komplet blindhed.

Der er flere årsager til grå stær hos kaniner – blandt andet kan det være arveligt eller sekundært til systemiske sygdomme som for eksempel sukkersyge.

Hvordan behandles katarakt?

Der findes ingen veldokumenteret medicinsk behandling, der kan forsinke, forhindre eller reversere udviklingen af katarakt. Kirurgisk behandling er derfor den eneste behandling, der kan give et blindt dyr synet tilbage.

Det er imidlertid vigtigt at igangsætte behandling af følgesygdomme, der kan opstå sekundært til katarakt (inflammation og eventuelt trykændring i øjet). Fremskredne katarakter medfører altid inflammation, og dette kræver behandling for at undgå smerter i øjet eller andre komplikationer, der gør, at kaninen ikke kan opereres.

Hvornår skal min kanin tilses af en øjendyrlæge?

Din kanin bør tilses af en øjendyrlæge, så snart der opstår mistanke om, eller du eller din veterinær, har set tegn på katarakt. Tidlig øjenundersøgelse udført af en øjenspecialist er alfa og omega for, om din kanin kan blive behandlet med succes. Selvom din kanin endnu ikke er synspåvirket, er det stadig vigtigt at få dens øjne undersøgt af en øjendyrlæge, så anti-inflammatorisk behandling kan startes rettidigt, og operation planlægges, før kaninen har fået komplikationer.

Kan min kanin opereres for katarakt?

For at vurdere om din kanin kan blive katarakt-opereret, skal øjenspecialisten udføre en grundig øjenundersøgelse for at se, om det er sikkert, at din kanin kommer i narkose. I modsætning til mennesker, der katarakt-opereres, skal din kanin i narkose. Derudover testes blod og urin samt nethindefunktionen via elektroretinogram (ERG) og strukturerne bagom linsen undersøges for unormale fund via ultralyd.

Der udføres test for at se, om din kanin har øget risiko for at udvikle trykproblemer i øjet eller har andre øjenproblemer, der skal behandles, før den kan opereres i linsen. Derudover er det vigtigt, at kaninen tolererer, medicin i munden og øjendråber. Har kaninen svært ved dette, kan man træne med saltvandsdråber forinden.

Hvordan foregår katarakt-operationen?

Dyret indlægges på dagen for selve operationen. Kaninen skal IKKE være fastet, da de har et meget sart tarmsystem. Får kaninen medicin, aftales det med dyrlægen, om den skal have sin medicin om morgenen eller ej. Medbring alt medicin, kaninen kan have brug for, hvis der er tale om andre sygdomme (har kaninen sukkersyge, er det vigtigt at have medicin og sprøjter og med).

Operationen foregår i fuld narkose, og dyret overvåges nøje under narkosen. Operationen foretages under et special øjenmikroskop med mikrokirurgisk udstyr og en specialiseret ultralydsmaskine, der skånsomt hjælper med at dele kataraktet i småstykker, der kan aspireres ud via en tynd slange. Er linsekapsel ellers intakt sættes en kunstig linse i og øjet lukkes med hårfine tråde. Med den nyeste teknik kan denne operation udføres via en få mm lille port.

Det tager som regel en times tid for en ukompliceret katarakt operation, og er der katarakt i begge øjne, opereres de begge typisk under samme narkose. Selve narkosen, fra kaninen får den første medicin til den er helt kvik igen, tager typisk flere timer, og vi sender først patienten hjem, når den er frisk, og kan gå og stå selv uden problemer. Efter narkosen kan kaninen være træt, og det er vigtigt at kaninen hurtigt kommer i gang med at spise igen. Typisk kan patienten gå hjem samme eftermiddag, og skal tilbage til kontrol næste morgen. I nogen tilfælde skal patienten overnatte på hospitalet.

Hvad sker der efter operationen?

De første 3 uger efter operationen er kaninen behandlingskrævende. Oftest er behandlingen mest intensiv den første nat efter operationen samt den første uge efter operationen, hvorefter medicinen trappes ned, hvis kaninen heler, som den skal. Der er typisk kontrolbesøg dagen efter operationen, en uge efter operationen, 3 og 6 uger efter operationen og 4-6 måneder efter operationen. Derefter er der typisk en årlig eller halvårlig kontrol.

Kontrolintervallet kan være kortere, hvis kaninen har haft komplikationer, eller har andre øjenproblemer, der skal monitoreres. De fleste kaniner med ukomplicerede katarakt-operationer trappes ned i deres medicin, men skal have en anti-inflammatorisk øjendråbe resten af livet, da alle katarakt-opererede kaniner har risiko for at få inflammation i øjet.

Mulige komplikationer

Som ved alle andre operationer er der risici. Efter en grå stær operation er der bl.a. risiko for glaukom (højt tryk), infektion og regnbuehindebetændelse.

Hvor stor succesrate er der ved kataraktoperation af kanin?

Vi vurderer kaninen ved undersøgelsen før operation, og giver dig besked, om din kanin er en god kandidat til katarakt operation. Hvis kaninen er en god kandidat til katarakt operation, er der typisk en god chance for et godt funktionelt syn efter operationen, og at der kræves minimal medicinering efter, de har helet fra operationen.

 

  • Problemer med tårekanalen

I den indvendige øjenkrog sidder åbningerne til tårekanalen, som ender i næsehulen. Tårekanalen fører tårevæske væk fra øjet. Af forskellige grunde kan denne funktion være nedsat, og dette resulterer som regel i løbende øjne. Behandlingen afhænger af hvad årsagen til den nedsatte funktion af tårekanalen er. Hos kaniner er det blandt andet vigtigt at udelukke tandproblemer da disse kan føre til skader i tårekanalen.

 

  • Uveitis (regnbuehindebetændelse)

Uveitis er en inflammatorisk tilstand i den del af øjet som kaldes uvea, det indbefatter iris (regnbuehinden), corpus ciliare (strålelegemet) og chorioridea (årehinden).

Uveitis kan skyldes systemiske sygdomme eller infektioner, lokale sygdomme i øjet eller traume. Lidelsen er smertefuld og symptomer kan være tåreflåd, rødme i bindehinden, øget lysfølsomhed og derudover ændret almenbefindende. Hvis betændelsestilstanden påvirker dræningen af øjet, kan en alvorlig komplikation som forhøjet tryk i øjet (glaukom) udvikle sig. Uveitis kan forekomme hos alle kaniner uafhængig af alder, race og køn.

 

  • Øjenbetændelse

Der kan være mange årsager til en øjenbetændelse. For at behandle øjenbetændelsen korrekt, er det derfor nødvendigt at finde ud af hvad der forårsager den. Det kan både være udefrakommende årsager såsom støvpartikler, fremmedlegemer og bakteriel- eller viral infektion, men en øjenbetændelse kan også være forårsaget af andre tilstande i dyret såsom allergi, fejlplacerede øjenhår, entropion/ektropion og skader på hornhinden. Det er vigtigt at behandle den bagvedliggende årsag.

Sidebar


Følg med på Instagram

Se mere på Instagram

Samarbejdspartnere