Øjenlidelser

Øjenlidelser

 

 • SCCED (Spontaneous Chronic Corneal Epithelial Defect)

Dette er en betegnelse for hornhindesår, som består af løse epithelceller. Ligesom at huden skifter celler hele tiden, skifter overfladen af øjet også celler. SCCED opstår fordi at de nye celler ikke hæfter sig ordentligt fast på hornhinden. Sårene opstår ofte spontant, altså uden nogen videre forklaring. Dog ser vi ofte denne type sår hos midaldrende til ældre hunde. Denne type sår kræver tit en god portion tålmodighed, da de i nogle tilfælde kræver flere behandlinger og dyrlægebesøg før de heler.

 

 • Entropion (indadkrængende øjenlåg)

Denne lidelse fører ofte ubehag og smerte med sig. Når øjenlågene krænger indad, er det ikke kun slimhinden der er i berøring med hornhinden, men også hud og hår. Den konstante irritation giver anledning til hornhindesår, og risikoen for arvævsdannelse på øjet øges over tid. Behandlingen for entropion er oftest operativ.

 

 • Ektropion (udadkrængende øjenlåg)

Når øjenlåget krænger udad blottes en større eller mindre del af øjenslimhinden, og man ser derfor øjne der ’hænger’. Nogle vil ikke være generet af denne lidelse, mens andre kan have problemer grundet den manglende beskyttelse fra øjenlåget. Ektropion kan give anledning til øjenbetændelse, da der kan samle sig støvpartikler og snavs i slimhinden, derudover kan der ses irritation af øjet, da tårevæsken ikke fordeles ordentligt over øjet grundet inkomplet blinkefunktion.

Behandlingen for ektropion er oftest operativ.

 

 • Cherry eye

Ved cherry eye ser man fremfald af blinkhindekirtlen i form af en lyserød hævelse i øjenkrogen. Nogle vil opleve at kirtlen i en periode popper frem og tilbage, men til sidst vil fremfaldet være mere eller mindre permanent. Cherry eye kan give irritation og øget tåreflåd.

Behandlingen er operativ. Der er altid risiko for tilbagefald af kirtlen efter en operation. Dog benytter vi en metode, som efter vores erfaring kun i sjældne tilfælde giver tilbagefald.

 

 • Glaukom (grøn stær)

Dette er en tilstand hvor trykket i øjet er for højt. Det er en tilstand der skal tages meget seriøst, og det skal tilses hurtigst muligt. Det er forbundet med voldsom ubehag og mennesker beskriver at det giver migrænelignende smerter. Ubehandlet er glaukom skyld i permanent blindhed. Behandlingen af glaukom afhænger af hvor længe det har stået på og hvorfor tilstanden er opstået.

 

 • Distichiasis, ektopiske cilier (fejlplacerede øjenhår)

Fejlplacerede øjenhår er meget generende, da de konstant vil irritere øjet. De kan også være grunden til at der opstår hornhindesår. Man kan opleve at symptomerne kommer i perioder, da håret sagtens kan falde af eller knække. Men så snart de vokser ud igen, vil man opleve at generne kommer tilbage. Behandlingen er operativ, blandt andet kan man frysebehandle hårsækkene for at reducere risikoen for at nye hår ud.

 

 • Dermoid

Et dermoid er et vævsstykke som minder om hud, der fejlagtigt er lokaliseret på hornhinden,  bindehinden i øjet, eller øjenlåget. Da der er tale om noget der ligner hud, ser man ofte at der på dermoidet vokser hår/pels. Et dermoid kan give irritation af øjet. Behandlingen er operativ fjernelse.

 

 • Problemer med tårekanalen

I den indvendige øjenkrog sidder åbningen til tårekanalen, som ender i næsehulen. Tårekanalen fører tårevæske væk fra øjet. Af forskellige grunde kan denne funktion være nedsat, og dette resulterer som regel i løbende øjne. Behandlingen afhænger af hvad årsagen til den nedsatte funktion af tårekanalen er.

 

 • Øjenbetændelse

Der kan være mange årsager til en øjenbetændelse. For at behandle øjenbetændelsen korrekt, er det derfor nødvendigt at finde ud af hvad der forårsager den. Det kan både være udefrakommende årsager såsom støvpartikler, fremmedlegemer og bakteriel- eller viral infektion, men en øjenbetændelse kan også være forårsaget af andre tilstande i dyret såsom allergi, fejlplacerede øjenhår, entropion/ektropion og skader på hornhinden. Det er vigtigt at behandle den bagvedliggende årsag, og derfor er det ikke i alle tilfælde, at man kan løse problemet permanent ved hjælp af en antibakteriel øjendråbe.

 

 • Fremmedlegeme i øjet

Et fremmedlegeme i øjet kan for eksempel være strå, sandkorn, en torn og lignende. Det er vigtigt at få dyret tilset af en dyrlæge tidligt, da man ellers kan risikere at fremmedlegemet vandrer længere ind i øjet og laver mere skade. Sidder fremmedlegemet overfladisk, kan man i nogle tilfælde fjerne det i lokalbedøvelse. Sidder det dybere, er det nødvendigt at fjerne det under operationsmikroskop i narkose.

 

 • Kornea sekvester (kat)

Et kornea sekvester er en samling af døde celler på hornhinden, som kan bestå af et større eller mindre område. Der kan være forskel på hvor dybt i hornhinden det ligger, og kan derfor være årsag til at der kan gå hul på øjet. Sekvesteret har en brunlig/sort farve og er forbundet med ubehag og smerte. Den specifikke årsag til at en kat udvikler et kornea sekvestrum er uvist, dog mener man at katte med tørre øjne, fejlplacerede øjenhår og indadkrængende øjenlåg er mere udsatte. Behandlingen består i at fjerne sekvestret og eventuelt stabilisere øjet ved transposition af rask hornhinde og/eller slimhinde til det udsatte område.

 

 • Katarakt (grå stær)

Katarakt, eller grå stær i linsen, er en sygdom i øjets linse, der medfører uklarhed i linsen. Denne uklarhed kan være lille, eller den kan være mere udbredt med grålige/hvidlige områder, der omfatter hele linsen og dermed gør hunden blind. Nogle karakter ændrer sig ikke, imens andre forværres over tid og medfører synsnedsættelse eller komplet blindhed.

Der er flere årsager til grå stær hos hund – blandt andet kan det være arveligt eller sekundært til systemiske sygdomme som for eksempel sukkersyge.

Hvordan behandles katarakt

Der findes ingen veldokumenteret medicinsk behandling, der kan forsinke, forhindre eller reversere udviklingen af katarakt. Kirurgisk behandling er derfor den eneste behandling, der kan give et blindt dyr synet tilbage.

Det er imidlertid vigtigt at igangsætte behandling af følgesygdomme, der kan opstå sekundært til katarakt (inflammation og eventuelt trykændring i øjet). Fremskredne katarakter medfører altid inflammation, og dette kræver behandling for at undgå smerter i øjet eller andre komplikationer, der gør, at hunden ikke kan opereres.

Hvornår skal min hund tilses af en øjendyrlæge?

Din hund bør tilses af en øjendyrlæge, så snart der opstår mistanke om, eller du eller din veterinær, har set tegn på katarakt. Tidlig øjenundersøgelse udført af en øjenspecialist er alfa og omega for, om din hund kan blive behandlet med succes. Selvom din hund endnu ikke er synspåvirket, er det stadig vigtigt at få dens øjne undersøgt af en øjendyrlæge, så anti-inflammatorisk behandling kan startes rettidigt, og operation planlægges, før hunden har fået komplikationer.

Kan min hund opereres for katarakt?

For at vurdere om din hund kan blive katarakt-opereret, skal øjenspecialisten udføre en grundig øjenundersøgelse for at se, om det er sikkert, at din hund kommer i narkose. I modsætning til mennesker, der katarakt-opereres, skal din hund i narkose. Derudover testes blod og urin samt nethindefunktionen via elektroretinogram (ERG) og strukturerne bagom linsen undersøges for unormale fund via ultralyd.

Der udføres test for at se, om din hund har øget risiko for at udvikle trykproblemer i øjet eller har andre øjenproblemer, der skal behandles, før den kan opereres i linsen. Derudover er det vigtigt, at hunden tolererer krave om halsen, medicin i munden og øjendråber. Har hunden svært ved dette, kan man træne med saltvandsdråber og krave forinden.

Hvordan foregår katarakt-operationen?

Dyret indlægges på dagen for selve operationen. Hunden skal være fastet efter aftale med dyrlægen. Får hunden medicin, aftales det med dyrlægen, om den skal have sin medicin om morgenen eller ej. Medbring alt medicin, hunden kan have brug for, hvis der er tale om andre sygdomme (har hunden sukkersyge, er det vigtigt at have medicin og sprøjter og med).

Operationen foregår i fuld narkose, og dyret overvåges nøje under narkosen for væskemangel osv. Operationen foretages under et special øjenmikroskop med mikrokirurgisk udstyr og en specialiseret ultralydsmaskine, der skånsomt hjælper med at dele kataraktet i småstykker, der kan aspireres ud via en tynd slange. Er linsekapsel ellers intakt sættes en kunstig linse i og øjet lukkes med hårfine tråde. Med den nyeste teknik kan denne operation udføres via en få mm lille port.

Det tager som regel en times tid for en ukompliceret katarakt operation, og er der katarakt i begge øjne, opereres de begge typisk under samme narkose. Selve narkosen, fra hunden får den første medicin til den er helt kvik igen, tager typisk flere timer, og vi sender først patienten hjem, når den er frisk, og kan gå og stå selv uden problemer. Efter narkosen kan hunden være træt, og skal typisk kun spise halvdelen af dens normale foderration, da maven lige skal i gang igen. Typisk kan patienten gå hjem samme eftermiddag, og skal tilbage til kontrol næste morgen.

Hvad sker der efter operationen?

De første 3 uger efter operationen er hunden behandlingskrævende. Oftest er behandlingen mest intensiv den første nat efter operationen samt den første uge efter operationen, hvorefter medicinen trappes ned, hvis hunden heler, som den skal. Der er typisk kontrolbesøg dagen efter operationen, en uge efter operationen, 3 og 6 uger efter operationen og 4-6 måneder efter operationen. Derefter er der typisk en årlig eller halvårlig kontrol.

Kontrolintervallet kan være kortere, hvis hunden har haft komplikationer, eller har andre øjenproblemer, der skal monitoreres. De fleste hunde med ukomplicerede katarakt-operationer trappes ned i deres medicin, men skal have en anti-inflammatorisk øjendråbe resten af livet, da alle katarakt-opererede hunde ligesom ikke opererede katarakt patienter har risiko for at få inflammation i øjet. Dog er graden af inflammation hos katarakt-opererede patienter en del lavere end hos ikke opererede katarakt patienter.

Hvor stor succesrate er der ved kataraktoperation af hund?

Vi vurderer hunden ved undersøgelsen før operation, og giver dig besked, om din hund er en god kandidat til katarakt operation. Hvis hunden er en god kandidat til katarakt operation, er der typisk en succesrate, hvor ca. 90-95% får et godt funktionelt syn efter operationen, og kræver minimal medicinering efter, de har helet fra operationen. Dette er lidt lavere end hos mennesker, fordi hunde af natur får mere inflammerede øjne og oftest opereres senere i forløbet, end vi mennesker gør. Sættes en kunstig linse i, får hunden som regel stort set sit normale syn igen. Er det ikke sikkert at sætte en kunstig linse i, får hunden et brugbart syn, men vil have nedsat nærsyn.

Sidebar


Følg med på Instagram

👁️🔬 VI STILLER SKARPT PÅ GRÅ STÆR 🔬👁️
Vi har i dag besøgt Øjenafdelingen på Glostrup Hospital og fulgt deres dygtige personale, gennem en spændende dag med operationer for grå stær på 2 benede patienter ⭐️
Få tider tilbage! 🦷 Book nu, hvis du vil nå at sikre din hund eller kat, en gratis tandundersøgelse ⭐️🐶🐱⏳
⭐️ PRÆSENTATION AF VORES TAND- OG KÆBESPECIALIST ⭐️
 
Peter Strøm er vores specialist i tand- og kæbesygdomme hos dyr 🦷
 
Peter er uddannet dyrlæge ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole i 2010 🩺 Han har efterfølgende taget residency ved Dentistry and Oral Surgery Service på University of California🇺🇸, UC Davis, som er et af de førende universiteter indenfor veterinærmedicin. Han har opnået både dansk, svensk, europæisk og amerikansk specialiststatus i (EVDC/AVDC)✨
 
Peter’s faglige interesser er blandt andet avanceret tand- kæbe- og ansigtskirurgi, endodonti, prosthodonti, ortodonti samt almene tandundersøgelser og tandbehandlinger 🦷
Peter er bland andet også Chair af EVDC Credential Committee og underviser og forelæser i flere steder i Europa 📚
 
Peter arbejder udelukkende med tand- kæbe- og ansigtspatienter og udfører bl.a. behandling/operation for disse lidelser:
 
🦷 Fejlstillede tænder
🦷 Tandfrakturer
🦷 BOAS operation (Brachycephalic Obstructiv Airway Syndrom)
🦷 Periodontalkirurgi 
🦷 Ganedefekt
🦷 Kæbeledproblemer
🦷 Kæbe rekonstruktion 
🦷 Kirurgisk fjernelse af tænder
🦷 Oral cancer
🦷 Læbe- gane- næsespalte
🦷 Ansigtskirurgi af andre medfødte lidelser
🦷 Stamcelleterapi af orale lidelser hos kat
 
Hvis du ønsker at henvise eller diskutere en patient med Peter, kan vi kontaktes på: 
📞 45 80 00 90
💻 henvisning@specialistdyrehospitalet.dk

Se mere på Instagram

Samarbejdspartnere