Tand- og mundlidelser Hund

Tand- og mundlidelser hund

 

 • Emaljedefekt & Tandfrakture

Emaljen er det yderste, beskyttende lag på tanden. Dette lag er med til at beskytte tanden. Det har den fordel at man ikke mærker smerte eller ubehag, når varme eller kolde genstande rammer tænderne. Men en manglende blodforsyning betyder også, at emaljen ikke kan reparere defekter og skader den er blevet påført.

Er der skader eller defekter på emaljen, kan det underliggende dentin lag blive eksponeret. Dentin er det næste cellelag under emaljen, som har blod- og nerveforsyning. Det betyder at der ved blottelse af dentinen vil opleves en smerte og/eller ubehag. Ved eksponering af dette lag, som er mere permeabel for bakterier og andre mikroorganismer, kan de potentielt trænge ind i tanden og en infektion kan opstå. Det gør at tandens indre pulpa (tandens nervevæv, blodkar og bindevæv som ligger i rodkanalen) og tanden i sidste ende kan dø. Dette er en oftest en smertefuld proces.

Det er vigtigt at man tager røntgenbilleder af de påvirkede tænder, for at klarlægge hvor dybt emaljedefekten eller tandfrakturen er. Involverer defekten emalje og dentin, hvilket det oftere gør er det i lang de fleste tilfælde behandlingskrævende. Går defekten så dybt at pulpa er blevet påvirket, kan det være nødvendigt med en rodfyldning eller andre pulpa terapi og efterfølgende restaurering af tanden. Alternativt kan man vælge at kirurgisk fjerne tanden. Det er aldrig okay at efterlade en beskadet tand med pulpa eksponering.

Tænder med emaljedefekter vil øge risikoen for ophobning af plak, tandkødslidelser og mulig infektioner.

Tandfrakturer kan inddeles i kategorierne kompliceret, hvor der er adgang til tandnerven (pulpa), og ukompliceret, hvor der ikke er adgang til tandnerven. Derudover findes der flere kategorier af tandfrakturer afhængig af hvor på tanden frakturen er placeret og hvilke strukturer i tanden som er involveret.

Tandfrakturer bør vurderes ud fra dentale røntgenbilleder, såvel som den kliniske undersøgelse for at kunne anbefale den bedste behandling. Der er flere forskellige muligheder alt efter skadens omfang og tandens tilstand.

Ved ukomplicerede tandfrakturer kan tanden ofte restaureres. Ved komplicerede tandfrakturer, hvor det er mindre end 48 timer siden skaden er sket, kan der i nogle tilfælde udføres en vital partial pulpektomi. Her amputeres en del af pulpaen, forsegles med nogle biokompatible materialer og afsluttende en restaurering.

Det kan også være muligt at udføre en rodbehandling, hvor tandnerven fjernes helt og kanalen renses, desinficeres og fyldes med et rodfyldningsmateriale. På denne måde bevares tanden, så hunden igen opnår fuld funktion af tanden.

Det er selvfølgelig også en muligt at fjerne tanden kirurgisk, skulle det ønskes.

 

 • Fejlstillede tænder (malokklusion)

…………..Et normalt bid hos en hund består af 42 blivende tænder (28 mælketænder) og saksebid. Ved et saksebid vil tænderne i overmunden overlappe tænderne i undermunden en smule.

Der kan være mange grunde til at hunde har fejlstillede tænder. Det kan bl.a. opstå i forbindelse med skift af tandsæt hos hvalpen, grundet over- eller underbid og for mange eller for få tænder i munden. Fejlstillede tænder ses hos en del hunde, og mange oplever ingen gener som følge heraf. Men hos de hunde hvor fejlstillede tænder går op i tandkød og/eller gane eller gnides uhensigtmæssigt mod andre tænder, kan det medføre smerte og ubehag. I disse tilfælde er det nødvendigt enten at lave en tandretning eller fjerne en eller flere tænder.

 

 • Forsinket frembrud af tænder

Det permanente tandsæt bør være fuldt synligt når hunden er ca. 7-8 måneder gammel. Hvis dette ikke er tilfældet, kan tænderne være tilbageholdt af knogle eller tandkød.

Man bør foretage dental røntgen for at få overblik over omfanget.

I nogle tilfælde kan man fjerne overliggende tandkød eller knogle kirurgisk, andre gange vil den korrekte behandling være kirurgisk fjernelse af de pågældende tænder.

 

 • Ganespalte

Ganespalte er en lidelse hvor hvalpen eller killingen fødes med en unormal åbning i ganen, og kan være en livstruende tilstand. Denne lidelse kræver operation men typisk vil man fodre med tube eller flaske de første 8-12 uger inden man opererer.

Dyr der fødes med ganespalte har øget risiko for at udvikle infektion i næsen og kan udvikle sig til aspirationspneumoni (lungebetændelse), grundet kompromitteret synkefunktion.

 

 • Gingival hyperplasi

Gingival hyperplasi er en overdreven vækst af tandkød. Denne lidelse er ofte set hos racer som: Boxer, Collier, Gran Danois, Mastiff og Retrievere. Ofte vil man foretage dental røntgen samt udtage biopsier fra tandkødet for at fastslå typen af celler. Der udføres fjernelse af den overskydende tandkød, for at mindske tandkødslommer hvor madrester og bakterier kan ophobe sig. Hunden vil også typisk få bedre tyggefunktion da mere af tanden fritlægges.

Der er flere medicintyper som har været forbundet med udviklingen af denne lidelse, heriblandt: Cyclosporin og Amlodipin.

 

 • Gingival recession

Dette er betegnelsen for tilbagetrækning af tandkød, grundet bakteriel infektion og destruktion af celler i tandkødet. Denne lidelse er forbundet med tab af knogle og blotlæggelse af tandrødder.

Dentale røntgenbilleder samt en grundig mundhuleundersøgelse vil gøre det muligt at vurdere i hvor stort omfang tænder, tandkød og knoglevæv er påvirket.

 

 • Kronisk ulcerativ plakinduceret(paradental) stomatitis (tidligere CUPS)

Kronisk Ulcerativ Plakinduceret Stomatitis er smertefuld og ofte en invaliderende sygdom. Der er en dybtgående inflammation af tandkød, tunge og slimhinden i munden. Denne lidelse giver desuden anledning til smertefulde sår i munden, ofte på væv som kommer i kontakt med tænderne.

I en stor del af tilfældene har man mistanke om at hundens immunsystem overreagere på bakterier eller plak. Der findes flere sygdomme såsom: immunmedierede sygdomme, nyresygdomme og tumorer som er essetielle at udelukke inden patienten diagnosticeres med Kronisk Ulcerativ Plakinduceret Stomatitis, for at kunne give den rette behandling.

De typiske tegn på denne lidelse er nedsat ædelyst, savlen, dårlig ånde, orale smerter som gør det svært for hunden at tygge maden, og nogle dyr opnår vægttab. Der er visse racer som ses overrepræsenreret af tilfældende, heriblandt: Maltesere, Cavalier King Charles Spaniels, Husky, og Greyhounds.

 

 • Kæbefraktur

Kæbefraktur er brud på enten overkæben, underkæben eller strukturerne i kæbeleddet. Årsagen til kæbefraktur er oftest traume, dyr som er blevet ramt af en bil, bolde eller ved faldulykker.

Der er mange strukturer som der skal tages hånd om ved kæbefrakturer såsom: tænder, nerver, blodkar og ansigts- og kæbemuskler. Det er vigtigt at bruddet hurtigt stabilliseres, så hunden kan blive komfortabel med at spise, samt at man undgår uhensigtsmæssige sammenvoksninger som kan resultere i fejlbid (malokklusion).

 

 • Manglende/ikke frembrudte tænder

Hos hunde og katte kan man opleve ”manglende” tænder. Inden man konkluderer at de aldrig har været tilstede, bør man få foretaget dentale røntgenbilleder, da der er en risiko for at de er tilstede men blot ikke er frembrudt. De kan altså ligge gemt under tandkødet/i kæben. Er dette tilfældet vil man ofte foretage kirurgisk fjernelse da der er risiko for dannelse af en cyste (tandcyste). En cystedannelse kan resultere i tab af tilstødende tænder samt kæbefrakturer da de kan svække kæben.

 

 • Oral tumor

En oral tumor karakteriseres ved en unormal vækst og ureguleret deling af celler i munden. Hundens mund udgøres, som hos mennesker, af flere forskellige celletyper, som alle kan rammes af cancer. Tumores inddeles i kategorierne benign (godartet) og malign (ondartet). Derudover findes der flere forskellige typer af tumores afhængig af hvilke celler de består af. For at fastslå celletypen kan man se på tumorens placering, udseende men essentielt er det at udtage biopsier for præcis diagnose og behandling.

Tidlig diagnosticering er essentiel da visse tumortyper vokser aggressivt og medfører risiko for spredning. Den mest almindelige anbefaling for behandling af orale tumores er kirurgisk fjernelse.

 

 • Oroantral fistel

En oroantral fistel er en forbindelsesgang mellem mundhule og kæbehule. Forbindelsen kan opstå som følge af infektiøse sygdomme i tandkøddet, efter kirugisk fjernelse af tænder, eller efter traume såsom bidskader.

Fistelkanalen er en uhensigtsmæssig forbindelse hvor mad og bakterier fra mundhulen kan vandre mod kæbehulen og resultere i infektion.

 

 • Oronasal fistel

En oronasal fistel er en forbindelsesgang mellem mundhule og næsehule. Forbindelsen kan opstå som følge af infektiøse sygdomme i tandkøddet, efter kirugisk fjernelse af tænder, eller efter traume såsom bidskader.

Fistelkanalen er en uhensigtsmæssig forbindelse hvor mad og bakterier fra mundhulen kan vandre mod næsehulen og resultere i infektion.

 

 • Ororetrobulbær fistel

En ororetrobulbær fistel er en forbindelsesgang mellem mundhule og øjenhule. Forbindelsen kan opstå som følge af infektiøse sygdomme i tandkøddet, efter kirugisk fjernelse af tænder, eller efter traume såsom bidskader.

Fistelkanalen er en uhensigtsmæssig forbindelse hvor mad og bakterier fra mundhulen kan vandre mod øjenhulen og resultere i infektion.

 

 • Periodontitis

Periodontitis også kaldt tandkødsbetændelse, er den mest almindelige infektiøse lidelse hos hunde.

Tandkødsbetændelsen udløses af plakdannelse på tænderne. Plak er en tynd belægning på tænderne som dannes af mad og bakterier. Plak dannes dagligt og hvis ikke den fjernes ved f.eks. tandbørstning vil den mineralisere og blive den hårde belægning vi kender som tandsten. Plak og tandsten påvirker tandkøddet, hvilket fører til tandkødsbetændelse, og med tiden Periodontitis. Dette er en kronisk tilstand hvor der progressivt sker nedbrydning af strukturer i munden som stabiliserer tænderne.

Disse strukturer er: gingiva (tandkød), cementum (tyndt mineraliseret overflade som dækker tandroden), alveolær knogle (kæbeknogle), og det periodontale ligament (væv som hæfter tandrod og knogle). Resultatet af denne nedbrydning vil være løse tænder, tandbylder, og fraktur af kæbeknoglen.

 

 • Sygdomme i spytkirtlerne

Sygdomme i spytkirtlerne hos hunde opstår typisk pga. inflammation, neoplasi/tumor eller som følge af et traume.

Mucocele er en tilstand som opstår når der er adgang fra spytkirtlen- eller kanalen til det omkringliggende væv. Ophobningen af spyt i vævet resultere i en væskefyldt hævelse. Mucocele kan opstå fra alle spytkirtlerne men den mest almindelig er den sublinguale spytkirtel.

En mucocele nær svælget kan give komplikationer såsom blokering af luftvejen.

Et ranula er en type mucocele som danner en væskefyldt hævelse i vævet som omgiver tungen.

 

 

 

 • Tandresorption

Tandresorption er en progressiv lidelse som fører til nedbrydning/resorption af tandstukturer. Man kender endnu ikke årsagen til hvorfor sygdommen opstår.

Hos hunde kan resorptionen ikke altid ses med det blotte øje men dentale røntgenbilleder kan afsløre lidelsen. Tandresorption kategoriseres som ekstern eller intern og herunder yderligere underkategorier afhængig af placering og omfang.

Tandresorption spreder sig typisk til flere tænder, og er forbundet med smerter.

 

 • Tilbageholdte mælketænder

Hvalpen fødes uden tænder. Omkring 3-ugers alderen bryder mælketænderne frem, de får normalt 28 mælketænder. Når hvalpen er mellem 4-6 måneder gammel, sker tandudskiftning hvor mælketænderne falder ud og erstattes af de permanente tænder. En hund får 42 permanente tænder uanset race.

Når de permanente tænder er på vej frem, nedbryder specialiserede celler rødderne på mælketænderne, så tanden nemt kan falde ud. I visse tilfælde sker denne nedbrydning ikke eller kun delvist og mælketanden bliver siddende.

Tilbageholdte mælketænder kan give anledning til ophobning af plak og tandsten og forårsage inflammation af tandkøddet. Derudover kan de påvirke den blivende tands position og give fejlbid eller skabe yderligere komplikationer.

Sidebar


Følg med på Instagram

✨ Dyrenes Beskyttelse har stort fokus på at belyse og oplyse om sundhedsstatus på de fladsnudede hunderacer, såsom mops, fransk bulldog og shih tzu 🐶
Vores øjenspecialist Ann Strøm er i den forbindelse blevet interviewet til en artikel som særligt fokuserer på, hvor udsatte disse racer er for øjenskader og øjensygdomme 👁

Se artiklen på Dyrenes Beskyttelse’s hjemmeside 📱
👁️🔬 VI STILLER SKARPT PÅ GRÅ STÆR 🔬👁️
Vi har i dag besøgt Øjenafdelingen på Glostrup Hospital og fulgt deres dygtige personale, gennem en spændende dag med operationer for grå stær på 2 benede patienter ⭐️

Se mere på Instagram

Samarbejdspartnere